meditatie   meditatie
Siddhi meditatie Maharishi Patanjali

Maharishi Patanjali
auteur van de yoga sutra's


kijk op YouTube video
voor yogic flying

meditatie Home
Wat zijn Siddha's
Oorsprong Siddha's
Kundalini....
Yogisch vliegen
Inhoud van de cursus

Wereldvrede

Effect op het collectieve bewustzijn van de mensheid :

Een heel mooi effect van de beoefening van de Siddhi’s lijkt het effect op het collectieve bewustzijn te zijn.
Naast ons individueel bewustzijn zijn we ook verbonden met elkaar via een onderliggend, collectief bewustzijn. We beïnvloeden elkaar continue. Er zijn inmiddels zeker 40 boeken verschenen over dit onderwerp. Met name vanuit de quantum mechanica zijn er veel wetenschappers die een onderliggend veld beschrijven, waarop iedereen is aangesloten. Het Veld, een boek van Lynn Mac Taggert, bijvoorbeeld, geeft hier meer inzicht in.
Ook Eckhart Tolle, met zijn boek ‘De Nieuwe Aarde wereldberoemd geworden, en beschrijft hij het collectieve bewustzijn vanuit de individuele beleving.

Het toepassen van de siddhis lijkt een enorme impact te hebben op dit collectieve veld, in positieve zin. Zo draag je bij aan het tot stand komen van een betere wereld………
Er zijn nu reeds 40 goed onderbouwde, wetenschappelijke onderzoeken gedaan door de TM organisatie. Daaruit blijkt dat door het gezamenlijk beoefenen van de Siddhi’s en met name het yogisch vliegen, negatieve tendenzen in de samenleving afnemen.
Ook de eerder genoemde Lynn Mac Taggert is momenteel bezig met wereldwijde experimenten om het effect van een intentie van een groep op het collectieve bewustzijn vast te leggen.

Door gezamenlijk de Stilte te verlevendigen, dragen we bij aan wereldvrede.

Op youtube vindt je verschillende filmpjes vanuit de TM organisatie, waar wetenschappers over de Siddhi’s spreken. Ook zijn er filmpjes waarop Maharishi, de grondlegger van TM, uitlegt hoe de Siddhi’s werken.

TDM effecten

This study indicates that group practice of the Maharishi Transcendental Meditation and TM-Sidhi programs improved the quality of life in Israel as measured by improvement on an index consisting of reduced crime rate, reduced traffic accidents, reduced fires, the reduced number of war deaths in Lebanon, increases in the national stock market, and improvements in national mood. The chart above shows the strong correspondence between the number of Transcendental Meditation and Sidhi-program participants in the group in Jerusalem and a composite index of all the above variables. References:
* Journal of Conflict Resolution 32 (1988): 776-812.
* Dissertation Abstracts International 4 (1988): 2381A.

TDM effecten

In the winter of 1983-84, a group of 7,000 TM-Sidhi program Yogic Flyers assembled at Maharishi University of Management in Iowa to create world peace (the Taste of Utopia Assembly). A content analysis of articles reporting international conflict showed a significant shift during the assembly towards greater positivity and reduced conflict, compared to before the assembly. After the assembly, international events reverted to their prior level of conflict. Reference: Scientific Research on the Transcendental Meditation Program, Collected Papers, Volume 4 (1989).

Samengevat: Er bleek tijdens gezamenlijke programma-beoefening van 7.000 sidha's gedurende de winter van 1983-84 in de VS, een niet-toevallige omslag op te treden naar meer positiviteit en naar verminderde conflicten internationaal, welke na de assemblee weer plaatsmaakte voor het oorspronkelijke peil.

TDM effecten

During periods when groups practicing the Transcendental Meditation and TM-Sidhi programs exceeded the square root of one percent of the population, crime decreased in Metro Manila, Philippines (mid-August 1984 to late January 1985); Washington, D.C. (October 1981 to October 1983); and the Union Territory of Delhi, India (November 1980 to March 1981). Time series analysis verified that these decreases in crime could not have been due to trends or cycles of crime, or to changes in police policies and procedures. References:
* The Journal of Mind and Behavior 8 (1987): 67-104.
* The Journal of Mind and Behavior 9 (1988): 457-486.

Samengevat: Groepsbeoefening in aantallen groter dan de wortel van 1% van de bevolking door TM-Sidhi-deelnemers gedurende drie perioden eerste helft jaren 80 op de Filippijnen, te Washington en India, ging gepaard met een afname van de criminaliteit waarvan werd aangetoond dat dit niet kon komen door bekende periodieke schommelingen of politie-beleid.

TDM effecten

During the Transcendental Meditation program, early (sensory) components of the brain's response to somatosensory stimuli are more widely distributed across the cortex, indicating greater participation of the whole brain in the response to a stimulus. Reference: Human Physiology 25: 171-180, 1999.

Hersenactiviteit als respons op somatische en zintuiglijke prikkels, vindt gedurende TM-beoefening plaats over een groter oppervlak van de hersenschors. Dit vormt een aanwijzing dat hierbij een groter gedeelte van de totale hersencapaciteit mee gaat doen.

Quote van Maharishi Mahesh Yogi waarin hij Kosmisch Bewustzijn beschrijft: "The nature of the Self, the essential nature of the Self, should be lived through all experiences, and that will be a positive gain; then it is cosmic consciousness. One aspect of it is this transcendental, eternal silence, bliss absolute. Another aspect is relativity; relative experiences, the ever-changing field of existence is another aspect. Both taken together is cosmic consciousness, and when both are experienced, both are lived at the same time, then this is fulfillment of life."

TDM effecten

This figure presents an example of EEG patterns during transcending (first half of this figure), and other experiences (second half of the figure). Notice the presence of alpha activity in all the leads measured in the first half of the record (transcending), and the sudden disappearance of alpha in the middle of the record, when the mind is out of the process of transcending.

Tijdens transcenderen meet dit EEG-apparaat alfaritme (hersenactiviteit van 8-13 per seconde) als kenmerk van ontspanning. Middenin stopt het proces van transcenderen samengaand met plots verdwijnen van alle gemeten alfaritme (rechts).

Slottekst:

'Yogic Flying' demonstrates the ability of the individual to act from the transcendental field and enliven this field in all its expressions: mind, body, behavior, and environment. 'Yogic Flying' presents in miniature the flight of galaxies in space, all unified in perfect order by Nature. The mind-body coördination displayed by 'Yogic Flying' shows that consciousness and its expression, the human body, are in perfect balance. Scientific research has found that maximum coherence in brain functioning gives rise to 'Yogic Flying.' As the coherently functioning human brain is the prerequesit for world peace, so is 'Yogic Flying' the instrument to make world peace a reality, and thereby bring to the world health, world happiness, world prosperity, a world free from suffering. Heaven on Earth is possible in this generation.

- Maharishi Mahesh Yogi -

Cursus kosten & data
cursuslocatie
Wereldvrede
Cursusleiding
Kennismaking sessie
Ervaringen
Contact
Weblinks

meditatie

Chakra's

Siddhi meditatie
meditatie
meditatie meditatie meditatie meditatie meditatie
meditatie     meditatie